KILKA (BEZCENNYCH) UWAG NA TEMAT ZAWODU MUZYKA.

Zapamiętajcie!
Praca - nawet ciężka, powinna być dla każdego artysty źródłem radości i przyjemności... Dlatego należy się starać przebywać zawsze w dobrym towarzystwie!W dobrym towarzystwie wszystko się udaje: nutki łatwiejsze do zczytania, dźwięki przyjazne do rozpoznania, menu smaczniejsze i piwko zimne...


POWRÓT