KILKA (BEZCENNYCH) UWAG NA TEMAT ZAWODU MUZYKA.


Zapamiętajcie!
Praca - nawet ciężka, powinna być dla każdego artysty
źródłem radości i przyjemności...


... podobnie jak spotkanie z kolegami, a nawet koleżankami z pracy.


I choć bywa czasem, że w pocie czoła, trzeba się
naprawdę solidnie napracować...


... a pamiętać przy tym trzeba, że należy się zawsze dobrze prezentować.


To jednak należyte skupienie i koncentracja, a przede wszystkim konsekwencja i wytrwałość...


... powinny zaowocować, dać poczucie sukcesu i zadowolenia.


Dbać przy tym należy o właściwy dobór towarzystwa...


... i skuteczne lokowanie pieniędzy!POWRÓT