KOLEKCJAZgromadzone przeze mnie prawie 700 modeli jest obecnie eksponowane w specjalnych gablotach. S to skady pasaerskie, towarowe i gospodarcze zgrupowane pod wzgldem rodzaju trakcji (parowozy, diesle, elektrowozy) jak i rodzaju zarzdu (DR, DB, PKP).

Ponisze linki prowadz do szczegowych zestawie.

        

Sylwester by udany - pora kupi nowy nodel...
COFNIJ